Månadsarkiv: februari 2012

Ansiktet – skälens spegel

(rapport om de kommande konstverken)

Jag tycker om den titeln för att den är lite kul, samtidigt som den öppnar för tolkningar åt flera håll. Skälen till att du är den du är, och dina avsikter, syns i ditt ansikte. Men om det nu är en spegel så kanske det är dina egna avsikter du ser i den andres ansikte och vice versa?  I mötet med den andre tar man till de verktyg som står till buds. Det finns tillfällen där man har tid och möjlighet att prata, andra gånger försöker man bara att läsa av den andres ansikte.

Ansiktet är det som omedelbart identifierar oss men också spelplanen för olika uttryck. Våra tidigare erfarenheter formar hur vi uppfattar världen, men vana avgör även hur vi uppfattar ansikten och ansiktsuttryck

 Människor i alla tider och kulturer har fascinerats av ansiktet, vilket förstås är helt naturligt. Det finns många studier som visar att både vuxna och spädbarn föredrar att betrakta ett ansikte framför ett ting.

 Jag har valt ansiktet som sammanhållande form för ett interaktivt arbete med de boende på Badhusbergets gröna gård. Som tidigare har beskrivits är min tanke att varje lägenhet på gården (86 st) ska erbjudas ett ”headset” – en liten låda med ett unikt ansikte i tre exemplar.

 Av dessa tre kan mottagaren göra vad hon/han vill med ett, men de två andra ska spridas ut. Ett ska placeras någonstans i Lysekil och ett ska (på projektets bekostnad) skickas till valfri plats i världen. Man kanske vill se det som en hälsning till någon vän eller släkting, man kanske vill betona ursprung eller så kanske man väljer en plats man har besökt eller skulle vilja besöka. Vart ansiktena skickas kommer att synliggöras, men formen för det är inte riktigt klar än.

Parallellt med de små ansiktena jobbar jag med tre stora ansikten som kommer att få en permanent placering på gården.

Formtagning

        Förberedelser för att göra en form. Originalet är tillverkat i lera och skall så småningom gjutas i betong. För att kunna göra det måste man tillverka en form.  Först kläs hela skulpturen in i gladpack.  

 

 

 

 

 

 

   

 Utanpå gladpacken lägger man ytterligare lera i ett tunt lager. Originalet delas också i två halvor (masonitebitarna).

 

 

Ena ansiktshalvan täcks med ett lager hård gips armerad med glasfiber 

 . 

kkkkk 

 

 

 

 

 

 

 Den andra halvan täcks på samma sätt och i skarven mellan de två delarna penslar man släppmedel.

 

 

 

 /Katarina Vallbo, konstnär i Gårdsprojektet

 

 

 

 

 

 

 

1 kommentar

Under Uncategorized